Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Διπλωματική εργασία στο ΕΑΠ

Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας αποτελεί την πιο απαιτητική αλλά ταυτόχρονα και την πιο δημιουργική πρόκληση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας διαφέρει κατά πολύ από τις εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων, αποτελεί μια επίμονη διαδικασία και απαιτεί μεθοδικότητα. Η καλή συνεργασία, η επικοινωνία και η συζήτηση με το μέλος ΣΕΠ που έχει την επίβλεψη είναι σημαντική.
Το 4ο τεύχος του περιοδικού ‘Ανοικτή Εκπαίδευση’ (Open Education) είναι αφιερωμένο στη μεθοδολογία εκπόνησης μεταπτυχιακών ερευνητικών εργασιών. Μεταξύ των άρθρων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο τεύχος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο με τίτλο ‘Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην επιλογή θέματος για τη διπλωματική τους εργασία».
Επίσης, σε ότι αφορά στις παραπομπές και στις βιβλιογραφικές αναφορές, η παράθεση και καταγραφή τους θα πρέπει να γίνεται με συστηματικό τρόπο. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί και ακολουθούνται, κατά περίπτωση, διάφορα συστήματα με πιο διαδεδομένο το σύστημα αναφοράς APA (American Psychological Association).
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου